Rodons, quadrats, angulars, forma T i U i pasamans

rodons comercials desde 3mm.
Quadrat massiç
Anguls
Forma T
Forma U
Pasamans