KITS PER A BARANES INOX

A CONTINUACIÓ ES PODEN VEURE MOSTRES DE BARANES FETES AMB CABLE D'INOXIDABLE.

ELS DEIXEM ENLLAÇ AMB TOTS ELS "KITS" QUE HI HA PER A REALITZAR TOT TIPUS DE BARANA, JA SIGUI AMB POSTES RODONS, QUADRATS.... MITJANÇANT CABLE.

https://www.dropbox.com/s/7q9fxmdx895swpl/KITS%20CABLES%20INOX.pdf